Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou…

zelenadomact

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou…

Zelená domácnostiam

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam II.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bolo v rokoch 2015 až 2018 k dispozícii 45 miliónov €. Projekt má pokračovanie. Aktuálne je podpora poskytovaná z projektu Zelená domácnostiam II s rozpočtom 48 miliónov € a Zelená domácnostiam III s rozpočtom 45 miliónov €. Tieto projekty budú prebiehať do roku 2023. Aktuálne SIEA pripravuje ďalší projekt s tým to zameraním, ktorý bude financovaný z Programu Slovensko.

Aktuálne informácie o projekte sú k dispozícii na stránke  projektu www.zelenadomacnostiam.sk.

Poskytovanie pomoci sa riadi všeobecnými podmienkami podpory a osobitnými podmienkami konkrétneho kola. Domácnosť si vyberá vhodné zariadenie zo zoznamu zariadení, ktoré splnili technické podmienky, a zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž. Zoznam oprávnených zhotoviteľov je priebežne aktualizovaný.

Aké zariadenia sú podporované?

–  malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

  • fotovoltické panely
  • veterné turbíny (na tieto zariadenia zatiaľ nie je možné získať podporu)

– zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú spotrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

  • slnečné kolektory
  • kotly na biomasu
  • tepelné čerpadlá

Chcete vedieť viac o výhodách a obmedzeniach fotovoltických panelov?

Prečítajte si rady a odporúčania na stránke bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU
Ak máte otázky, požiadajte o konzultáciu e-mailom, telefonicky alebo osobne

Kde je možné získať podrobnejšie informácie?

Všetky aktuálne informácie k možnostiam čerpania podpory prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam II sú k dispozícii na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.