Naše Služby

Poďme spolu využiť výkon slnečnej energie

Fotovoltika pre domácnosti

POZOR !!! 10.2023. aktualizácia. SIEA spúšťa novú Zelenú domácnostiam. O poukážku bude možné požiadať spätne. Pozrite si naše " NOVINKY/BLOG "
Kompletná administratíva:

Vybavíme všetky povolenia s VSD o pripojení FVE k distribučnej spoločnosti.Vieme Vás registrovať v projekte „zelené domácnosti“ v SIEA pre získanie poukážky a následnej dotácii až 1500 Eur.

Kompletná realizácia:

Návrh FVE konštrukcie, rozmiestnenie a kapacita panelov podľa predpokladaného odberu, alebo priania zákazníka, revízna správa a uvedenie FVE do prevádzky.

Aktuálne info:

SIEA pripravila zámer nového projektu Zelená domácnostiam. Registráciu podporovaných zariadení plánuje otvoriť už v júli 3. júla 2023.V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam budú platiť nové podmienky pre podporované zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zámer nového projektu predloží Slovenská inovačná a energetická agentúra tento týždeň. Už v júli plánuje SIEA zverejniť výzvu na registráciu zariadení, na ktoré budú môcť domácnosti získať poukážku. Na nový projekt Zelená domácnostiam je v Programe Slovensko vyčlenených z európskych zdrojov vyše 140 miliónov eur, ktoré bude možné využiť do roku 2029.

Poďme spolu využiť výkon slnečnej energie

Fotovoltika pre firmy, obchody, školy, verejné budovy.

Zabezpečujeme poradenstvo a podporu ohľadne postupu k žiadosti o dotácie pre malé a stredné podniky, k vydaným výzvam pre inšteláciu FVE.
 
Zabezpečujeme kompletnú inžiniersku činnosť:

V projekčnej a inžinierskej činnosti sú zahrnuté tieto rozsahy služieb: –
– Obhliadka stavby, zameranie
– Projektová dokumentácia fotovoltického zdroja (pre realizáciu stavby)
– Elektroinštalácia, vyvedenie výkonu, ochrana pred bleskom, HRM, RM, úprava merania, sieťová ochrana
– Automatický systém dispečerského riadenia (ASDR)
– Statický posudok – Protipožiarna bezpečnosť stavby
– Distribučná spoločnosť – žiadosť o pripojenie, odsúhlasenie PD
– Miestny prevádzkový predpis
– Príprava žiadosti a príloh pre ohlásenie stavby

Zabezpečujeme kompletnú dodávku a inštaláciu FVE, Revíznu správu. Funkčné skúšky FVE systému s VSD.

Aktuálne info SIEA:

Podniky môžu využiť príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov a môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie je z končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) k dispozícii 10 miliónov eur. Projekty je nutné ukončiť do konca roka 2023.

„Naším cieľom je čím skôr pomôcť podnikom a podporiť ich samovýrobu elektriny v situácii, keď ceny energií rastú. Preto sme radi, že sa nám v spolupráci s ministerstvom životného prostredia podarilo ešte tento rok zabezpečiť presun európskych prostriedkov v rámci končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia z oblastí, v ktorých by inak zostali nevyužité,“ uviedol minister hospodárstva Karel Hirman. Výzva č. 79 na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podnikom, ktorú vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra dňa 22. 12. 2022, je zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky. Podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré budú zrealizované do konca roku 2023.

O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.
Podniky môžu v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci získať najviac 80 % z celkových oprávnených výdavkov pre malý podnik, 70 % pre stredný a 60 % pre veľký podnik. Pri výpočte oprávnených výdavkov obstarávaných fotovoltických zariadení bude z celkových výdavkov odrátaná suma, ktorú by bolo nutné použiť na obstaranie a inštaláciu zariadenia na výrobu elektriny menej ekologickým spôsobom.

Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie, žiadosti je možné podávať priebežne. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 31. január 2023. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch. Efektívne dočerpanie európskych zdrojov je pre nás prioritou a keďže o využívanie fotovoltických zariadení, ktoré pomáhajú znížiť náklady za elektrinu, majú záujem aj verejné inštitúcie, v polovici januára vyhlásime podobnú výzvu aj pre verejný sektor s vyčlenenou sumou 5 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi budú obce, mestá a vyššie územné celky, verejné inštitúcie vrátane vysokých škôl a ústredná správa. Aj v tomto prípade budú príspevky financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia a všetky projekty musia byť budúci rok ukončené. Ďalšia podpora s týmto zameraním je naplánovaná v Programe Slovensko,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

Vzhľadom na nutnosť ukončiť podporené projekty do konca roka 2023 sú špecifikom výziev podmienky mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný.

Prinášame Vám inovácie a úsporu nákladov so zelenou energiou zo slnka.

Investícia, ktorá sa oplatí.

    Kontaktujte nás

    Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať. Vyplňte nižšie uvedený formulár a čo najskôr vás budeme kontaktovať. Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné a musia byť vyplnené.